پیام خوزستان

آخرين مطالب

مروري بر جهاد دانشگاهي خوزستان، از تاسيس تا امروز مقالات

مروري بر جهاد دانشگاهي خوزستان، از تاسيس تا امروز

  بزرگنمايي:

رهبر کبير انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني (ره) در خردادماه سال 59 فرمان تشکيل ستاد انقلاب فرهنگي را صادر کرد و اين ستاد نيز در 16 مردادماه همان سال نهاد انقلابي جهاد دانشگاهي را با هدف انقلاب فرهنگي تاسيس کرد.

در سال هاي ابتدايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ستاد انقلاب فرهنگي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي تبديل شد و در پي آن، اساسنامه جهاد دانشگاهي نيز در سال 65 مورد تجديد نظر قرار گرفت و با حذف وظيفه مشاركت در مديريت دانشگاه ها و تاكيد بر انجام فعاليت هاي فرهنگي و تحقيقاتي به منظور اسلامي شدن دانشگاه ها به تصويب رسيد.

در سال 69 نيز مصوبه اي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد كه بر اساس آن، جهاد دانشگاهي به عنوان پلي ميان دانشگاه و بخش صنعتي و خدماتي كشور معرفي شد. بر اساس اين مصوبه دو وظيفه عمده انجام تحقيقات علمي و فعاليت هاي فرهنگي نيز بر عهده جهاد دانشگاهي است.

بر اساس تعريف شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جهاد دانشگاهي نهادي است عمومي و غيردولتي، زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي، داراي شخصيت مستقل و از لحاظ اداري، استخدامي و مالي تابع مقرراتي است كه در چارچوب اختيارات قانوني به تصويب هيات امناي جهاد دانشگاهي مي‌سد.

همچنين مواردي مانند گسترش تحقيقات و شكوفايي روحيه تتبع و استعدادها در سطح جامعه براي نيل به خوداتكايي، توسعه امور فرهنگي در سطح جامعه از طريق همكاري با حوزه، دانشگاه و ساير مراجع و نهادهاي فرهنگي به خصوص براي نسل جوان و گسترش طرح هاي كاربردي و نيمه صنعتي از طريق پيوند با مراكز علمي و تحقيقاتي به منظور به كارگيري نتايج پژوهش به عنوان وظايف اين نهاد انقلابي تعريف شده است.


تبليغ و ترويج فرهنگ و هنر اسلامي و برنامه ريزي فرهنگي و تربيتي و ايجاد آمادگي فكري و مكتبي در قشر جوان، به خصوص دانش آموزان دبيرستاني و دانشجويان به منظور مقابله با غرب زدگي و انحرافات در چارچوب سياست هاي فرهنگي كشور، ايجاد تشكيلات مناسب به منظور تأليف، ترجمه و انتشار كتب، نشريات نتايج تحقيقات و مقالات علمي، فرهنگي و توليد مواد كمك آموزشي و انجام تحقيقات توسعه اي و كاربردي نيز ازجمله وظايف کلي مجموعه جهاد دانشگاهي است.

همچنين بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، پي گيري طرح هاي تحقيقاتي جهاد تا پايان مرحله نيمه صنعتي و صنعتي، ارائه خدمات علمي و فني در زمينه هاي مختلف مورد نياز جامعه، حمايت، تشويق و جذب دانشجويان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه ريزي و ايجاد شرايط و امكانات لازم به منظور فراهم آوردن زمينه فعاليت هاي علمي و پژوهشي آنان بر مبناي شناخت مشكلات واقعي و نيازهاي تخصصي جامعه، اجراي دوره هاي رسمي آموزش هاي علمي كاربردي مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالي كشور، ايجاد تشكيلات آموزشي و تحقيقاتي بر اساس قوانين و مقررات آموزش عالي و مشاركت در ايجاد زمينه هاي مناسب براي اشتغال بيشتر فارغ التحصيلان دانشگاهي نيز از ديگر وظايف اين مجموعه است.

در حال حاضر هيات امناي جهاد دانشگاهي، عالي ترين مرجع سياستگذاري در اين مجموعه است. مجموعه جهاد دانشگاهي داراي 43 واحد در استان هاي مختلف کشور است که 13 واحد آن در شهر تهران و 30 واحد در مراکز استان ها استقرار دارند. همچنين تعداد 3 پژوهشگاه و 24 پژوهشكده، 27 سازمان، مركز، مؤسسه و شركت به ثبت رسيده، يك مجتمع تحقيقاتي و دو پارك علم و فناوري نيز تحت پوشش اين نهاد فعاليت دارند.

مجموعه جهاد دانشگاهي در استان خوزستان در همان سال هاي ابتدايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و همزمان با تشکيل اين نهاد انقلابي در کشور، فعاليت خود را در استان و با عنوان جهاد دانشگاهي استان هاي خوزستان و لرستان آغاز کرد و در طول سال ها فعاليت توانسته موجب تحولات فرهنگي و علمي بسياري در استان شود.

جهاد دانشگاهي در استان خوزستان در سال هاي ابتدايي فعاليت به صورت شورايي اداره مي شد و افرادي مانند "عبدالرحيم چيني پرداز" و "علي شکرالله زاده" به عنوان دبير در اين شورا حضور داشتند. اواسط دهه 60 و در حالي که تنها چند سال از عمر اين مجموعه جوان در استان مي گذشت، "علي شکرالله زاده" که دبير شوراي جهاد در استان بود، رياست اين مجموعه انقلابي را بر عهده گرفت و دوره مديريت وي تا سال 74 ادامه پيدا کرد. پس از وي، "محمدرضا پورعابد" به سمت رياست جهاد دانشگاهي در استان خوزستان منصوب شد و دوره رياست وي تا سال 85 ادامه يافت. "قدرت الله شاکري نژاد" رئيس بعدي جهاد در خوزستان بود که از دي ماه سال 85 مسئوليت را بر عهده گرفت و خرداد سال 90 نيز مسئوليت خطير رياست جهاد دانشگاهي را به "مجتبي مقبل الحسين" واگذار کرد. دوره رياست مقبل الحسين نيز روز گذشته به پايان رسيد و با حکم حميدرضا طيبي، رئيس جهاد دانشگاهي، شاکري نژاد بار ديگر در راس جهاد دانشگاهي خوزستان قرار گرفت و سرپرست اين مجموعه شد.

جهاد دانشگاهي در استان خوزستان داراي معاونت هاي فرهنگي، آموزشي، پشتيباني و پژوهشي است و در ذيل اين معاونت ها، مجموعه هاي فعال و جواني در حال فعاليت هستند.

با توجه به اينکه مجموعه جهاد دانشگاهي از ابتدا با هدف انقلاب فرهنگي در دانشگاه ها ايجاد شد، معاونت فرهنگي اين مجموعه هنوز هم از اهميت ويژه اي برخوردار است و واحدهاي تحت نظارت اين معاونت از نيروهاي جوان و فعال تشکيل شده است. خبرگزاري بين المللي قرآني ايران (ايکنا)، خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مرکز افکارسنجي دانشجويان (ايسپا)، سازمان فعاليت هاي قرآني و سازمان فرهنگي دانشجويي امام (ره) و انقلاب اسلامي، مرکز گردشگري علمي فرهنگي دانشجويان ايران، اداره فعاليت هاي اجرايي و سازمان دانشجويان ايران (شعبه خوزستان) از جمله واحدهايي هستند که در طول سال هاي اخير در ذيل معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي خوزستان فعاليت داشته اند.

معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي خوزستان نيز در سال هاي اخير از مجموعه هاي فعال اين نهاد بوده است؛ موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي خوزستان و دانشگاه علمي و کاربردي با دارا بودن تعداد زيادي دانشجو در رشته ها و مقاطع مختلف از مهمترين فعاليت هاي جهاد در حوزه آموزش عالي است. مرکز آموزش هاي تخصصي کوتاه مدت جهاد دانشگاهي خوزستان نيز با برگزاري کلاس هاي آموزشي مختلف و ارائه گواهي معتبر، توانسته در سال هاي گذشته نقش مهمي در ارتقاء سطح علمي کارکنان سازمان ها و ادارات دولتي استان خوزستان ايفا کند.

معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي خوزستان نيز فعاليت هاي پژوهشي گسترده اي را به انجام رسانده و با دارا بودن گروه هاي تحقيقاتي ازجمله گروه پژوهشي اصلاح خاک و توسعه پايدار، گروه پژوهشي روانشناسي، گروه پژوهشي آموزش سلامت، مرکز خدمات تخصصي پزشکي، شعبه اشتغال و کارآفريني و مرکز خدمات تخصصي و پژوهشي ژئوماتيک، خدمات پژوهشي ارزشمندي را ارائه کرده است. مرکز درمان ناباروري جهاد دانشگاهي خوزستان نيز از جمله مراکزي است که در سال هاي اخير رشد کرده و با خدماتي که ارائه مي دهد، مي تواند موجب توسعه توريسم درماني در منطقه جنوب غرب کشور شود.

پژوهشکده تکنولوژي توليد جهاد دانشگاهي شامل گروه پژوهشي مهندسي شيمي، گروه پژوهشي مهندسي برق، گروه پژوهشي مهندسي مکانيک، مرکز خدمات تخصصي برق و کامپيوتر، مرکز خدمات مهندسي و بازرسي و مرکز خدمات تخصصي شيمي است. شرکت مهندسي بهنيان جنوب نيز از شرکت هاي فعال تحت مديريت جهاد دانشگاهي خوزستان است.

مجموعه جهاد دانشگاهي در استان خوزستان، مانند ديگر واحدهاي اين نهاد انقلابي در کشور در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با روحيه اي جهادي به فعاليت در عرصه هاي علمي و فرهنگي پرداخته اند و در مقاطع حساس، با همين روحيه به کار خود ادامه داده اند و منشاء تحولات مثبت بسياري در استان بوده اند. بر اساس حکم رييس جهاد دانشگاهي، دکتر قدرت الله شاکري نژاد از امروز به عنوان سرپرست جهاد دانشگاهي خوزستان کار خود را آغاز کرده و قطعا مسير پرفراز و نشيب و دشواري را پيش رو خواهد داشت که اميدواريم به موفقيت روزافزون اين نهاد انقلابي در استان منجر شود.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

دانه برفی‌ام اما پرتوان...

مسایل جدی و بنیادین اندیشه سیاسی در یک کتاب

کودکانه های مسجد صاحب الزمان(عج) اهواز/ جایی برای کودکان هست

راه‌اندازی پویش محیط زیستی «محرم شهر پاک» در خوزستان

آسیب شناسی موضوع تکدی گری و اعتیاد در آبادان الزامی است

مسجدی از متروکه شدن تا احیا/ کهن‌سال‌ترین هیئت‌امنا 31 ساله است

از فال و شیشه‌شو تا بازی و درس...

چند نکته بهداشتی برای فصل بستنی‌های رنگارنگ

کنگره ملی حضرت دانیال نبی(ع) برگزار می شود

اسب خوزستان گمشده ای در گرد و غبار

مقاله‌نویسان برای قصه‌گویی دست به‌قلم می‌شوند

بندر صیادی آبادان بعد از 8 سال 25 درصد پیشرفت دارد

حضور نامزدهای انتخاباتی خوزستان از عمق سیلاب تا کانون زلزله

مرگ نوجوان 13 ساله دهدزی در نتیجه نبود راه دسترسی

درباره کم و زیاد دمای اهواز، گرمترین منطقه مسکونی دنیا

پایان مطالعات اولیه روی تابوت‎های جوبجی/انتقال تابوت‎ها به محل از پیش تعیین‎شده

شوادان؛ تدبیر معماران گذشته برای گذراندن فصل گرما

حریم فراموش شده رودخانه‌ها

بازار کولر اهواز و کلاهی که بر سر خریداران می‌رود

ورود فاضلاب به دز و مدیریت نامطلوب پسماندها از چالش‌های دزفول است

ویلچر، دیسک و امید؛ تمام دنیای حنان

دره توبیرون

اسارت در هویزه؛ باغ وحش یا «باغ وحشت»

خطر 5.7 ریشتری که از سر مسجدسلیمان گذشت

ساباط؛ اندیشه گذشتگان برای رفاه رهگذران

خزان فضای کسب و کار در خوزستان

پل بند لشکر شوشتر ؛ برگی از شکوه گذشتگان

حرکت پرشتاب برای تداوم توسعه استان ها

ضرورت تداوم کمک رسانی به سیل زدگان تا رفع مشکلات

تعیین هوشمند مقصد سفر به جای گرفتاری 15 ساعته در ترافیک شمال

خوزستانی ها در انتظار معرفی مقصران سیلاب ویرانگر

خطر ابتلا به عفونت‌ها با شنا در کانال‌های روباز

توهم پرآبی

من پاکم، هشت سال و پنج ماه و چهار روز...

گذر از تابستان داغ با مدیریت مصرف انرژی

زورخانه‌های مناسبتی!

اسلحه های غیر مجاز امنیت مردم جنوب خوزستان را نشانه رفته

قایقرانی آبادان 70 سال قدمت ، یک دهه محرومیت

مرگ در کمین شناگران دز

همه چیز درباره "حاجی لک‌لک‌ها"، پرندگانی که ایرانی‌ها دوستشان دارند

شوشان: گاهی اوقات مغز انسان سوت می کشد

تغییرات رفتاری اعضای خانواده را جدی بگیرید

هرمز اردشیر؛ شهری گمشده در انتظار احیا

آغازی برای بیرون کشیدن پای اصناف از تاسیسات گردشگری خوزستان

کشاورزی خوزستان جان دوباره می گیرد

سیرسیرک ها مهمان ناخوانده خوزستان/ تبعات سیلاب ویرانگرتمامی ندارد

روندکند رفع مشکلات پساسیل خوزستان/ سیل بندهاهنوز ترمیم نشده اند

دغدغه ای به نام سیل بندهای بدون متولی در خوزستان

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

هشدارهای هواشناسی قابلیت پیش بینی سیل را ندارد